Home

HDFHelp kinderen in Zambia op weg!

Hiervoor zijn goede scholing en gezondheidszorg onontbeerlijk.
Dit jaar zetten wij ons al maar liefst 25 jaar hier voor in!


De Stichting Hetty Denen is in 1995 opgericht om Hetty’s idealen en dromen te verwezenlijken. Om de kinderen in Zambia te helpen zijn wij actief in het bouwen van scholen en klinieken.

Hiervoor is uw hulp hard nodig! Geef op rekening
NL79INGB 0002940996 zodat we met uw steun verder kunnen bouwen.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op. Onze stichting is ANBI geregistreerd.

Volg ons ook op onze Facebook pagina: Hetty Denen Foundation