ANBI-Info

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en geeft, onder bepaalde voorwaarden, aan de schenkers het recht om de gift af te mogen trekken bij de belastingaangifte. Hetty Denen Stichting is geregistreerd onder nummer (RSIN) 8040.29.271.

ANBI’s zijn verplicht om hun financiën en activiteiten transparant naar belanghebbenden te communiceren.
Voor verdere beschrijving van de activiteiten wordt ook naar de nieuwsbrieven verwezen.

Klik hier voor ANBI-Informatie Hetty Denen Foundation

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014