School 2001 – 2005

De eerste jaren van de school kenmerkten zich door verdere groei. De Hoofdmeester, mr Kaboye gaf aan dat ze in 1999 met lesgeven begonnen waren. In 2000 zijn er 6 leraren die lesgeven. In 2003 wordt er voor de eerste keer een groep 8 klas gevormd. De eerste resultaten van de landelijke examens van de leerlingen van groep 7 (ongeveer 14 jaar) waren heel goed, 25 van de 27 waren geslaagd. De school bestaat ondertussen uit twee gebouwen, waarvan er een door de stichting is bekostigd en later heeft de overheid er daar nog een bij gezet. Ook zijn de gebouwen in deze periode verder afgebouwd en zijn er een aantal bureaus en andere schoolspullen gekomen en wat ook leuk was om te zien is dat de Sambeekse vlag een prominente plaats in het kantoor heeft gekregen. Datzelfde jaar wordt de school officieel omgedoopt naar de Hetty Denen School. In 2004 wordt de school verder uitgebreid. Er zitten nu 450 leerlingen die leskrijgen van 7 leraren. De helft van de kinderen krijgt ’s ochtends les en de andere helft ’s middags. Ook is de school begonnen met lees- en schrijf-onderwijs voor volwassenen. Er zijn maar liefst 30 volwassen die leren lezen en schrijven. De hoop is dat als de ‘ouderen’ onderwijs genieten, hun kinderen ook aangemoedigd worden om naar school te gaan. In deze periode heeft de school 5 klaslokalen en een kantoortje. Eind 2003 gaat meneer Kaboye met pensioen en wordt hij opgevolgd door mevrouw Malimba.