Overige projecten

1995 – 2010

De Hetty Denen Stichting heeft enkele grotere projecten die over de jaren heen gesteund worden. Voorbeelden hiervan zijn de Hetty Denen School in Shimabala en de Hetty Denen kliniek. Daarnaast hebben we in de loop der jaren nog een aantal andere organisaties gesteund en projecten uitgevoerd.

Een aantal van deze projecten willen we hier noemen.

1995 Ziekenhuis in Kabwe. De kinderafdeling was helemaal onderkomen. We hebben mede mogelijk gemaakt dat de kinderafdeling weer is opgeknapt en geschilderd. In 1996 hebben we Transit House, een eerstelijns opvang tehuis voor wezen gesponsord. In 1997 hebben we Cheshire home geholpen om het zwembad dat voor fysiotherapie met gehandicapte kinderen gebruikt werd te repareren en weer in gebruik te nemen. Ook hebben we een ander weeshuis, Kasisi met giften ondersteund.

In 1998 waren de Chawama vrouwenclub, Fountain of Hope en Makeni Primary School aan de beurt. Chawama vrouwen met een bijdrage voor hun microkrediet fonds, Fountain of Hope hebben we geholpen met de inrichting van hun school met schoolbanken en Makeni Primary met lesmaterialen. Ook steunen we sinds 1998 BOCCS Kabwe, een school voor de allerarmsten met een jaarlijkse financiële bijdrage. Samen met BOCCS hebben we in 2001 een school in Waya gebouwd.

In de jaren 2003 tot 2008 werd de bouw van een kraamkliniek in Chilanga gesteund en namen we mede het voortouw om scholen in Kalundu View en in de sloppenwijk Makululu, bij Kabwe te realiseren. Ook hebben we tussen 2004-2006 een geitenproject uitgevoerd, waarbij 100 melkgeiten verdeeld werden onder de moeders van de schoolkinderen.

___________

2011- tot nu

In 2010 startte de samenwerking met het dorp Nega Nega waar wij de mensen hebben geholpen met het realiseren van een graanschuur waar de oogst veilig opgeborgen kon worden. Dit project in Nega Nega heeft met flinke tegenslagen te maken gehad  na de uiteindelijke oplevering van de graanschuur. In 2014 werd er tijdens een storm een deel van het dak afgeblazen. Met onze steun is het dak gerepareerd en verstevigd. De lokale groep kan  nu zijn  goederen op een goede en veilige manier opslaan. Er wordt nog verder gekeken  om bij dit project een waterput  te slaan en de voorraadschuur te gebruiken als handelsdepot, zodat er wat  inkomsten gegenereerd kunnen worden.

 

Ook zijn we in 2011 begonnen met een langdurige samenwerking met een beroepsopleiding school in Chikupi. Hier hebben we met partners een lokaal voor vakonderwijs in de metaal ingericht en steunen we kinderen die met de juiste opleiding een beroep uit kunnen gaan oefenen als lasser of boer. Bij de beroepsopleiding in Chikupi  zijn wij met behulp van onze partners er in geslaagd om een metaalbewerkingslokaal in te richten. In 2012 is er vanuit Nederland een container met metaalbewerkingsmachines verstuurd en in mei 2014 is de eerste lichting gestart met een 1 jarige opleiding metaalbewerking. Met behulp van de IHC Foundation is er in 2016 nog een container met metaalbewerkingsmachines zoals buig- en lasapparatuur etc. verzonden en onder de vlag van IHC Merwede zijn er in Chikupi  een onderwijstrainer en  Electro specialist langs gekomen vanuit Nederland om de school te ondersteunen en reparaties uit te voeren. Wederom met behulp van de IHC Foundation is er in 2018  een waterput geslagen t.b.v. irrigatie van de velden van het praktijkonderwijs van de landbouwopleiding. Leuk om te vermelden dat is dat er mooie tassen van chitenge stof, die door de confectiestudenten in Chikupi gemaakt worden, nu te koop zijn in de Wereldwinkel in Boxmeer.

BOCCS in Kabwe blijven we jaarlijks ondersteunen om een warme maaltijd per dag te verzorgen voor de wezen tijdens de schoolopleiding.

 

In 2018 hebben wij, met hulp van onze donateurs, kunnen helpen met de bouw en inrichting van twee Home Economics klaslokalen op de Kasenje Primary School in Kafue. Sinds enige tijd is dit een verplicht vak in Zambia .Veel kinderen stoppen na het negende leerjaar (op 16 jarige leeftijd) met school en het is belangrijk dat de schoolverlaters zogenaamde “overleveringsvaardigheden” hebben geleerd zoals het onderhouden van een groentetuin, hygiëne in huis en zelf kunnen koken. Kafue ligt ongeveer 40km. ten zuiden van Lusaka.

Chipwende: Dankzij onze donateurs zijn we in 2019 kunnen starten met een nieuw project. Dit behelst de bouw van een kleuterschool in Chipwende. Deze plaats ligt ongeveer 50km. ten noorden van Lusaka in het Chisanba District. De bouw is netjes binnen het tijdschema en budget gerealiseerd. De afwerking is in januari 2020 afgerond. Nog even wachten op de schoolbankjes  welke door een lokale firma gemaakt worden. Er is een eerste bijeenkomst geweest om de ouders te informeren en de  schooljuffrouw is aangesteld. Er ligt nog een aanvraag om een waterput te slaan. Water wordt nu over een afstand aangevoerd in tonnen.

 

Kanyama Shalom School in een van de armste wijken van Lusaka werd in maart 2018 wegens de heersende cholera gesloten. Om de school op korte termijn weer opengesteld te krijgen werd onze financiële hulp gevraagd. Met enige spoed hebben wij hierop positief gereageerd. Na een grote schoonmaak en schilderwerk mocht de school, na inspectie door het ministerie, gelukkig weer geopend worden. Ook had deze school behoefte aan middelen voor praktijklessen huishoudkunde, zoals koken en basis hygiëne. Dankzij onze donateurs heeft de school nu een complete huishouduitzet.

 

_____________________

Foto’s Nega Nega

2012

2010

________________________________

Foto’s Kalundu View

2012

2010

________________________________

Foto’s Chikupi

2013

2012