AVG info

Sinds mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is een Europese wet ter bescherming van privacy gegevens.

De HDF heeft een donateurenbestand met namen met schriftelijke en digitale adressen. Deze adressen worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven. Het bestuur van de HDF beheert dit donateurenbestand, gaat zorgvuldig met deze gegevens om en worden onder geen enkel beding aan derden verstrekt.