Bestuur

 


joostwebsite Joost van Dijk
 Voorzitter

Ik heb Hetty ontmoet op de landbouwuniversiteit en heb een tijdlang haar reisgenoot mogen zijn in de grote wijde wereld. Het werk voor de stichting stelt ons in staat om haar idealen te realiseren en ons steentje bij te dragen aan een betere wereld vooral voor kinderen.

 

___________________________________________________

MientjeDenen Mientje Denen
 Secretaris

Als moeder van Hetty ben ik toch blij, al is het gemis groot, dat ik aan deze stichting mijn  bijdrage kan leveren als secretaris. Het doet me goed en stimuleert me dat er veel aandacht is  en financiële bijdragen zijn. Zowel maandelijks, jaarlijks als eenmalige giften. Hiervoor mijn  hartelijke dank!

 

___________________________________________________

SuzanneDenen Suzanne Denen
 Penningmeester

Hetty was mijn zus en mijn grote voorbeeld. Trots ben ik dat ik een onderdeel mag zijn om haar idealen en dromen verder te verwezenlijken. Het is goed te ervaren dat we door donaties, interesses en actieve inbreng van eenieder, mensen in Zambia kunnen helpen aan een betere toekomst! We hebben al mooie resultaten bereikt en hoop dat het zich verder mag ontplooien in de toekomst!

___________________________________________________

MariaJanssen-Derks Maria Janssen-Derks
 Bestuurslid

Als meisje in de 1ste klas van de lagere school had ik een heel lieve lerares. Na dat schooljaar ging zij naar de missie. Dat vond ik jammer, maar dacht wel: ”Dat ga ik later ook doen.” Het is er niet van gekomen. Hieraan dacht ik toen de gelegenheid zich aandiende om bestuurslid te worden van de HDF. Ik zal me inzetten om, i.s.m. de andere bestuursleden en dankzij de gulle gevers, het mooie werk van deze stichting voort te zetten.

___________________________________________________

 Huub Janssen
 Bestuurslid

Als buurtgenoot ben ik vanaf het begin bekend met de idealen van de Hetty Denen Stichting. Ook Hetty heb ik persoonlijk gekend. Ik steun de Stichting al jaren en heb gezien dat de methode die gehanteerd wordt tot goede resultaten leidt. Wat mij persoonlijk erg aanspreekt is, dat de initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking komen, wat tot een grote betrokkenheid leidt. Ik hoop nu als bestuurslid mee te helpen om de idealen van de Hetty Denen Stichting te verwezenlijken.

___________________________________________________

 Colette Ermers-Veekens
 Bestuurslid

De Hetty Denen Foundation is diep geworteld in Sambeek. Ik zelf ben geboren en getogen in Sambeek . Het kan dan ook niet anders dan dat ik me daar nauw mee verbonden voel. Met opgroeiende kinderen die hier in Nederland alle kansen krijgen die ze verdienen en waar ze recht op hebben, wil ik dan ook zeker proberen de kinderen in Zambia ook een kans te geven.