Organisatie

Organisatie Zambia

Onze stichting heeft de beschikking over een netwerk van contactpersonen en organisaties in Zambia. Via dit netwerk wordt informatie verzameld over projecten. In de loop der jaren zijn de bouw van een aantal scholen en klinieken mogelijk gemaakt in verschillende delen van Zambia. In 2010 is de keuze gemaakt om nieuwe projecten te beperken tot regio’s waar we al actief zijn. Het betreft de Kafue en Kabwe regio’s in Zambia.

Kaart Zambia

Projecten waar we bij betrokken zijn blijven we steunen waar mogelijk en nodig. Een lange termijn betrokkenheid vinden we belangrijk. We stimuleren de lokale organisaties om niet alleen afhankelijk van onze stichting te zijn voor het verkrijgen van financiën en ook actief bij anderen aan te kloppen. We zijn er graag in het begin al bij om een katalyserende functie te hebben.

Een heel mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Hetty Denen School in Shimabala. In 1997 werd in een schuur met een gehavend strooien dak lesgegeven. In 15 jaar is de school uitgegroeid tot een school met meer dan 800 leerlingen, 20 leraren, 8 lokalen, huizen voor leraren en een bibliotheek.

Bouwprojecten (scholen en klinieken) dienen na voltooiing indien mogelijk overgedragen te worden aan de overheid, zodat operationele kosten door de overheid worden gedragen.

Via telefoon en internet houden we contact met de organisaties die een project uitvoeren. Ook bezoeken we zelf de projecten regelmatig.

Organisatie Nederland

Projecten worden in het bestuur besproken en bij “adoptie” van een nieuw project wordt de optimale route bepaald om uitvoering mogelijk te maken. “Adoptie” betekent dat het bestuur besluit om financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen. Het bestuur van de Hetty Denen Stichting bestaat momenteel uit zes personen. Joost van Dijk is voorzitter, Suzanne Denen is penningmeester en Mientje Denen is secretaris van de stichting. In 2018 zijn er drie nieuwe vrijwilligers aan het bestuur toegevoegd. Te weten: Huub Janssen, Maria Janssen, Colette Ermers.

Onze achterban bestaat al sinds jaar en dag uit individuen, scholen, sportverenigingen en serviceclubs uit met name Noord Brabant en Gelderland. Daarnaast hebben we partners die ons helpen om de projecten te realiseren. Ook maken we gebruik van mogelijkheden bij ontwikkelingsorganisaties zoals bijvoorbeeld SOB en Wilde Ganzen. Soms zoeken we partnerorganisaties in Nederland waarmee we een project uit kunnen voeren bijvoorbeeld Chikupi Metaal Vakschool.